Dự án stella mega city tại cần thơ - alobatdongsan

Đón đầu xu hướng sống xanh, Dự án đất nền đô thị Stella Mega City Cần Thơ chính là điển hình đô thị sinh thái kiểu mẫu với hệ thống hơn 10.000 cây xanh được bố trí xen kẽ trong toàn bộ khu dân cư. Bên cạnh hệ sinh thái “khổng lồ” như Vườn nhiệt đới, Khu đồi cỏ thả diều, Công viên trung tâm, Hồ bơi thư giãn, Tắm khoáng Onsen… được bố trí phủ khắp cả vùng lõi trung tâm và dàn trải ra đều các phân khu, giúp cho gần 5.000 chủ nhân nơi đây đều được hưởng bầu không khí trong lành, xanh mát. Stella Mega City còn được thổi một luồng sinh khí thịnh vượng từ sông Bình Thủy uốn lượn bao quanh, mang lại phong thủy tài lộc hiếm có bậc nhất vùng Tây Đô. Alobatdongsan Dự án đất nền đô thị Stella Mega City Cần Thơ

15_Kita_VuonBonsaiC01_compressed_stellamegacitys.vn

48 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment