Public
Authored by Y học cổ truyền Sài Gòn

Phòng khám Y học cổ truyền Sài Gòn

Cả hai bác sĩ hiện đang công tác tại Phòng khám Y học Cổ truyền Sài Gòn (địa chỉ: 1061B Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q. Tân Bình, TPHCM).

Trong suốt quãng thời gian khám chữa bệnh bằng phương pháp Đông y, bác sĩ Ngoan và bác sĩ Tú đã kết hợp với nhau để điều trị thành công hàng ngàn bệnh nhân bị đau nửa đầu. Hầu hết bệnh nhân khi đến điều trị tại Phòng khám Y học Cổ truyền Sài Gòn đều cảm thấy vô cùng yên tâm vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của hai bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Ngoan là người có hơn 35 năm kinh nghiệm trong khám và chữa bệnh đau nửa đầu bằng nhiều bài thuốc Đông y gia truyền hiệu quả, kết hợp liệu pháp vật lý trị liệu. Còn các sĩ Phan Thanh Tú đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong câm cứu, bấm huyệt, giúp chữa bệnh một cách an toàn, hiệu quả, không tác dụng phụ và không tái phát.

https://yhoccotruyensaigon.com

3 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment