A

Advanced house Plat structure

Advanced house là một trong những công ty xây dựng uy tín hàng đầu tại Đà Nẵng , chuyên tư vấn thiết kế và thi công các công trình Dân dụng . Tầm nhìn của Advanced house là trở thành doanh nghiệp xây dựng đẳng cấp quốc tế . Website : http://ahdvn.co